CZ SK
*****
.: Napište nám
Nenašli jste zde potřebné informace? Zeptejte se nás.

Poslat dotaz

Audit kvality

Jedná se o podobnou službu jako je Mystery shopping, s tím rozdílem, že hodnocená osoba od počátku projektu ví, že bude v průběhu výkonu své činnosti kontrolována. S rozsahem a náplní kontrol je předem seznámena, pouze neví kdy a kým tato kontrola proběhne. Samotný audit probíhá nejprve „nepozorovaně“, bezprostředně po ukončení kontroly a vyplnění hodnotícího formuláře je hodnocené osobě výsledek hodnocení představen a poskytnut prostor ke komentáři. Obě strany stvrzují autentičnost dat svým podpisem pod hodnotící formulář. Audit kvality práce přináší následující výhody pro zadavatele:

Přínosy auditu pro zadávajíci společnost

  • Rychlé identifikování promotérů (pracovníků), kteří nepracují dle představ zadavatele projektu či měli o projektu jinou představu či entuziasmus jejich práce neodpovídá očekávání zadavatele projektu.
  • Nezávislé hodnocení a přehled, co se děje „v terénu“.
  • Úhel pohledu z hlediska zákazníků - auditor kvality je často blíž k zákazníkům a může tím poskytnout pohled na projekt „z druhé strany“.
  • Ohodnocení a prozkoušení nových promotérů (pracovníků) přímo v akci.
  • Auditoři udržují přirozené „napětí“ mezi promotéry (pracovníky) po celou dobu projektu, kteří po čase snadno podlehnou přesvědčení že „teď už víme, že jsme dobří a umíme to, a tak můžeme polevit“.
  • Zpracování doporučení, co příště udělat lépe.
  • Úspora nákladů.