CZ SK
*****
.: Napište nám
Nenašli jste zde potřebné informace? Zeptejte se nás.

Poslat dotaz

Realizace

Při přípravě, realizaci a zpracování projektů vycházíme z osvědčeného postupu, který se skládá z následujících fází:

Příprava

  • Individuální přístup k zákazníkům - po celou dobu projektu, nejen tedy ve fázi přípravy, přistupujeme ke klientovi a k projektu samotnému jako k unikátnímu dílu, která se na první pohled mohou navzájem podobat, nicméně včasné odhalení drobných nuancí a požadavků přinesou kýžený výsledek pro toho konkrétního klienta. Ke všem informacím klienta přistupujeme jako k informacím důvěrným a zaručujeme a po spolupracovnících požadujeme 100% mlčenlivost.
  • Společné stanovení cílů projektu - pomáhá k dokreslení a vzájemnému porozumění mezi K.M.Control a klientem.
  • Volba nejvhodnější formy pro sběr a zpracování podkladů. Dle vytčených cílů a specifik klienta zvolíme nejvhodnější formu produktu. Velký důraz klademe na vhodně zvolenou formu kontrolních formulářů.
  • Individuální kalkulace - pro každý projekt počítáme specifickou kalkulaci.
  • Výběr spolupracovníků - k výběru spolupracovníků využíváme naší databáze nebo oslovujeme a školíme nové spolupracovníky na konkrétní projekt.

Realizace

  • Školení pracovníků - abychom zamezili případnému nedorozumění mezi zadavatelem a našimi spolupracovníky, proškolujeme naše spolupracovníky společně s klientem a to před každým projektem. V ojedinělých případech lze provést školení i bez účasti klienta - po vzájemné dohodě a objasnění si případných rizik. Cílem školení je předat našim spolupracovníkům co nejvíce podrobností o celém projektu a cílech hodnotící akce. Přestože jsou si projekty často podobné, snaha ušetřit prostředky na školení se jeví jako šetření na nepravém místě.
  • Zajištění sběru dat v požadované kvalitě a čase - dle dohody s klientem realizujeme sběr podkladů dle předem odsouhlaseného harmonogramu a pružně reagujeme na případné změny. Pečlivou přípravou se snažíme zajistit vše dostatečně včas, abychom se vyhnuli stresům z práce na poslední chvíli.
  • Průběžný reporting po celou dobu projektu dle dohodnutých termínů. Ke komunikaci využíváme internet a mobilní služby, čímž snižujeme náklady a zvyšujeme rychlost reportingu.

Hodnocení

  • Zpracování dat - data zpracujeme na základě dohody do přehledné podoby.
  • Prezentace výsledků - výsledky prezentujeme včetně celkového hodnocení projektu, spolupráce a návrhů na změnu.