CZ SK
*****
.: Napište nám
Nenašli jste zde potřebné informace? Zeptejte se nás.

Poslat dotaz

Využití našich služeb

Prezentace výrobků

Prezentace, ochutnávky, distribuce propagačních materiálů. Pomocí Mystery shoppingu nebo auditu kvality lze zjistit dodržování předepsaných úkolů, pracovní doby, předávaných informací, navštívených lokalit.

Sampling vzorků

Při rozdávání velkého množství vzorků na veřejnosti, po domácnostech či na propagačních akcích, může část produktů skončit jinde, než je primárně určeno, nebo zůstane naopak z nejrůznějších příčin nevyužita. Začleněním našich spolupracovníků do oslovených domácností, získáte přesný přehled o dodržování tourplánů, počtu předávaných vzorků a kvalitě služeb pořádající agentury.

Obchodní služby

Kontrolní nákupy prokáží dodržování stanovených cen, kvalitu prodávaných výrobků a dodržení standardů pro jejich distribuci - teplota, uskladnění, vystavení apod. Přímým stykem s personálem zjistíme ochotu jednotlivých pracovníků, kvalitu podávaných informací, vstřícnost, dodržování zásad získaných na školení o produktech.

Obchodní řetězce a prodejny

Zjistíme, zda se dodržují dohody o zalistování produktů, vystavení zboží dle předepsaného rozpisu, prověříme kvalitu personálu, dodržení hranic pro nákup zboží neprodejného do 18ti let atd. Zaměření na čistotu prostředí - zjistíte jak pracují vámi najaté servisní organizace.

Služby - hotely, restaurace, cestovní ruch

Jakékoliv odvětví služeb závislé na lidském faktoru. Prověříme, zda zákazníci nejsou šizeni a popřípadě jakým způsobem, prověříme dodržování slibovaných termínů a kvalit. Poskytneme zaměstnavatelům a vlastníkům objektivní informace, které nemusí být na první pohled zřetelné nebo jsou zkresleny pohledem zevnitř „tzv. provozní slepota“. Prověříme jazykové znalosti zaměstnanců.

Státní správa a samospráva

Zjistíme pružnost úředníků na nově zaváděné zákony, vstřícnost k občanům, schopnost reagovat a poradit si v  obtížných situacích. Prověříme jazykové znalosti úředníků, rasovou nesnášenlivost, zjistíme možnosti korupce a  zneužívání postavení veřejných činitelů.

Velké instituce (pošty, banky, infocentra, doprava)

Zde můžeme především sledovat jak rychle a v jaké kvalitě jsou uváděny do praxe jednotlivé nové směrnic a  postupy. Zjistíme, jak rychle a jak pružně, se nové postupy zavádějí ve vzdálenějších pobočkách od centrály společnosti. Prověříme jazykovou vybavenost pracovníků, vstřícnost k občanům a schopnost řešit nestandardní situace.

Stavebnictví

Velkým problémem ve stavebnictví je dodržování technologických postupů, ochranných pomůcek a pracovní kázně. Včasné odhalení může vést k úspoře velkých prostředků, předání práce ve stanovené kvalitě či záchranně lidského života.

Zábava a volný čas

Multikina, posilovny, sportovní utkání, koupaliště. Aby bylo možné zákazníkům nabídnout zážitky, které očekávají, využijte vyvinutých programů, které testují jakost služeb v zařízeních pro volný čas. Prověřte své subdodavatele - gastronomie, úklid apod.

Představili jsme Vám pouze několik základních kategorií, kde lze uplatnit služeb K.M.Control - Mystery shopping, audit kvality, kontrolní jízdy či nezávislý pozorovatel. Rozsah oblastí uplatnění určitě není limitován a všeobecně lze říci, že námi nabízené produkty najdou místo všude tam, kde pracujete se zákazníky, jejich důvěrou, tam, kde dochází k pohybu velkého množství zboží v krátkém čase a kde je potřeba zvýšit kvalitu služeb a snížit náklady.