CZ SK
*****
.: Napíšte nám
Nenašli ste potrebné informácie? Spýtajte sa nás.

Poslať otázku

Ponuka služieb

Na hodnotenie kvality práce používame niekoľko základných postupov. Vhodný postup, ktorý volíme na základe rokovaní spoločne s klientom, je jednou zo základných podmienok pre úspešný priebeh projektu. Pre orientáciu uvádzame základný prehľad najčastejšie ponúkaných produktov.
  • Mystery shopping
  • Audit kvality
  • Nezávislý pozorovateľ
  • Kontrolné jazdy
Požiadavky zadávateľov na jednotlivé služby sa môžu líšiť, alebo prelínať. Preto vždy so zadávateľom podrobne analyzujeme jeho požiadavky a potreby tak, aby výsledná služba korešpondovala s jeho záujmami a cieľmi.