CZ SK
*****
.: Napíšte nám
Nenašli ste potrebné informácie? Spýtajte sa nás.

Poslať otázku

Naše združenie

Združenie K.M.Control je nezávislá organizácia. Naše združenie nie je spojené so žiadnou marketingovou agentúrou ponúkajúcou služby v oblasti ochutnávok a prezentácií výrobkov, ani tieto služby neposkytuje. Toto postavenie nám umožňuje objektívne a nezaujaté hodnotenie pre široké spektrum klientov, neohrozujúce už vybudované pozície a vzťahy so spolupracujúcou marketingovou agentúrou.

Našim cieľom je naopak pomôcť agentúre skvalitniť poskytované služby a upevniť tak jej pozíciu u klienta. Toto dosahujeme pomocou rôznych kontrolných a hodnotiacich metód, ktoré sú podrobnejšie rozpísané v sekcii Služby. Nezávislosť požadujeme aj od našich spolupracovníkov.