CZ SK
*****
.: Napište nám
Nenašli jste zde potřebné informace? Zeptejte se nás.

Poslat dotaz

Kontroly formou mystery shopping - hodnocení

Téměř každý z nás se již s kontrolou ve svém životě setkal a každý tedy máme i své jedinečné zkušenosti. Kontrola - mystery shopping je v mnoha případech chápána jako něco negativního. Tuto asociaci vyvolává kontrola tehdy, pokud víme, že jsme něco udělali nekvalitně, že jsme někde porušili „pravidla hry“. V takovém případě se dá očekávat, že na základě proběhlé kontroly bude následovat i postih.

Ne vždy tomu tak ale musí být. Na metodu mystery shopping se můžeme podívat a pracovat s ní jako s mocným nástrojem, který nám ukazuje, kde jsou naše rezervy, co lze příště udělat lépe a efektivněji. Při takovémto úhlu pohledu není třeba se mystery shoppingu bát. Mystery shopping je pak nástroj, který nám pomůže ušetřit nemalé finanční prostředky, zpříjemní nám pocit z dobře vykonané práce a neustále nás požene dopředu, protože stále je co zlepšovat. Jsou to právě největší světové společnosti, které vynakládají na různé kontrolní mechanizmy nemalé finanční prostředky, neboť si jsou vědomy, že odstraněním nedostatků mohou nabídnout kvalitnější a tím i ziskovější produkty a služby.

Co všechno tedy lze kontrolovat a jak? Jednoduše řečeno, zkontrolovat lze cokoliv. Při práci s materiály je to jednoduché. Zde nám limity dávají samotné materiály a výrobky, které chceme kontrolovat. Co lze změřit změříme, co lze zvážit, zvážíme. Výsledky měření ovlivňuje především kvalita a přesnost použitých přístrojů. Hovoříme-li však o kontrole procesů prováděných pracovníky, ne vždy nám technika dokáže pomoci. Je stále velká spousta činností, u kterých kontrola pomocí kontrolních pracovníků je ta jediná možná. Zde je třeba klást velký důraz na volbu kontrolní techniky, přípravu před samotnou kontrolou a samozřejmě výběru vhodných spolupracovníků.

V dnešní době nabývá na významu Mystery shopping, který je ve světě již považován za standard (např. V  USA bylo k roku 2003 evidováno přes 750 společností nabízejících tuto službu s obratem přes 600 mil. USD, Velká Británie uvádí přes 200 společností, od roku 1999 dochází k velkému nárůstu ve státech západní Evropy). V postkomunistických zemích zažívá Mystery shopping boom od roku 1999. V ČR se však výlučně Mystery shoppingem zabývá pouze několik málo agentur. Zdroj: Mystery shopping Report

Existují další způsoby, jak hodnotit kvalitu nabízené služby. Každá má své přednosti a specifika a záleží na zadavateli a  poskytovateli, kterou z nich zvolí za nejvhodnější. Při zpracování zakázky by ale pro všechny mělo být pravidlem dodržení následujících bodů:
  • příprava projektu - analýza potřeb, určení nejlepší strategie, časový harmonogram, stanovení ceny
  • vlastní realizace projektu
  • vyhodnocení a zpracování hodnotící zprávy
  • prezentace projektu a návrhů na změnu