CZ SK
*****
.: Napíšte nám
Nenašli ste potrebné informácie? Spýtajte sa nás.

Poslať otázku

Využitie našich služieb

Prezentácia výrobkov

Prezentácia, ochutnávky, distribúcia propagačných materiálov. Pomocou Mystery shoppingu alebo auditu kvality je možné zistiť dodržovanie predpísaných úloh, pracovnej doby, odovzdávaných informácií, navštívených lokalít.

Sampling vzoriek

Pri rozdávaní veľkého množstva vzoriek na verejnosti, po domácnostiach či na propagačných akciách, môže časť produktov skončiť inde, než je primárne určené, alebo zostane naopak z najrôznejších príčin nevyužitá. Začlenením našich spolupracovníkov do oslovených domácností, získate presný prehľad o dodržovaní tourplánov, počtu odovzdávaných vzoriek a kvalite služieb usporiadateľskej agentúry.

Obchodné služby

Kontrolné nákupy preukážu dodržovanie stanovených cien, kvalitu predávaných výrobkov a dodržanie štandardov pre ich distribúciu - teplota, uskladnenie, vystavenie a pod. Priamym stykom s personálom zistíme ochotu jednotlivých pracovníkov, kvalitu podávaných informácií, ústretovosť, dodržovanie zásad získaných na školení o produktoch.

Obchodné reťazce a predajne

Zistíme, či sa dodržujú dohody o zalistovaní produktov, vystavení tovaru podľa predpísaného rozpisu, preveríme kvalitu personálu, dodržanie hraníc pre nákup tovaru nepredajného do 18-tich rokov atď. Zameranie na čistotu prostredia - zistíte ako pracujú vami najaté servisné organizácie.

Služby - hotely, reštaurácie, cestovný ruch

Akékoľvek odvetvie služieb závislé na ľudskom faktore. Preveríme, či zákazníci nie sú klamaní (okrádaní) a poprípade akým spôsobom, preveríme dodržovanie sľubovaných termínov a kvalít. Poskytneme zamestnávateľom a vlastníkom objektívne informácie, ktoré nemusia byť na prvý pohľad zreteľné alebo sú skreslené pohľadom zvnútra „tzv. prevádzkovou slepotou“. Preveríme jazykové znalosti zamestnancov.

Štátna správa a samospráva

Zistíme pružnosť úradníkov na novo zavádzané zákony, ústretovosť k občanom, schopnosť reagovať a poradiť si v  ťažkých situáciách. Preveríme jazykové znalosti úradníkov, rasovú neznášanlivosť, zistíme možnosti korupcie a  zneužívanie postavenia verejných činiteľov.

Veľké inštitúcie (pošty, banky, infocentrá, doprava)

Tu môžeme predovšetkým sledovať ako rýchle a v akej kvalite sú uvádzané do praxe jednotlivé nove smernice a  postupy. Zistíme, ako rýchlo a ako pružne, sa nové postupy zavádzajú vo vzdialenejších pobočkách od centrály spoločnosti. Preveríme jazykovú vybavenosť pracovníkov, ústretovosť k občanom a schopnosť riešiť neštandardné situácie.

Stavebníctvo

Veľkým problémom v stavebníctve je dodržovanie technologických postupov, ochranných pomôcok a pracovného poriadku. Včasné odhalenie môže viesť k úspore veľkých prostriedkov, odovzdaniu práce v stanovenej kvalite či záchranne ľudského života.

Zábava a voľný čas

Multikiná, posilňovne, športové utkania, kúpaliská. Aby bolo možné zákazníkom ponúknuť zážitky, ktoré očakávajú, využite vyvinuté programy, ktoré testujú akosť služieb v zariadeniach pre voľný čas. Preverte svojich subdodávateľov - gastronómia, upratovanie a pod.

Predstavili sme Vám len niekoľko základných kategórií, kde je možné uplatniť služby spoločnosti K.M.Control - Mystery shopping, audit kvality, kontrolné jazdy či nezávislý pozorovateľ. Rozsah oblastí uplatnenia určite nie je limitovaný a všeobecne je možné povedať, že nami ponúkané služby nájdu miesto všade tam, kde pracujete so zákazníkmi, ich dôverou, tam, kde dochádza k pohybu veľkého množstva tovaru v krátkom čase a kde je potrebné zvýšiť kvalitu služieb a znížiť náklady.